Anbi Donatie

Doneren

Anbi
Vast nummer of mobiel nummer
Vul hier het bedrag in dat u wilt doneren
Bezig met versturen

Klik hier voor het (meest recente) financieel jaarverslag van de Stichting
Naam:
Stichting De Kruidenhoeve
Statutair gevestigd te Balkbrug, gemeente Hardenberg
RSIN:
Fiscaal nummer: 814284139
ANBI nummer: 41624
KvK nummer: 41023202
Contactgegevens:
Den Oosterhuis 10
7707 PE Balkbrug
Telefoon: 0523-656049
Contact via contactformulier
Bestuurssamenstelling:
J. Meesters-van Driel, voorzitter
G. Caminada, secretaris;
W. Smits, penningmeester.
Beloningenbeleid:
Het bestuur wordt niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers, zij ontvangen een vergoeding die fiscaal is toegestaan. In de meeste gevallen liggen de bedragen onder het toegestane maximum.

Beleidsplan Stichting De Kruidenhoeve te Balkbrug

In Nederland is de belangstelling voor alle aspecten van de natuur steeds groter geworden. De stichting geeft daartoe op diverse manieren voorlichting.
Doel van de stichting:
Het geven van voorlichting over natuurlijke/holistische leef- en geneeswijzen en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren en onderhouden van educatieve (kruiden)tuinen, het (doen) geven van cursussen en rondleidingen, het organiseren van lezingen en diapresentaties, het organiseren van tentoonstellingen en alle andere wettige middelen.
Uitgeoefende activiteiten:
Samen met vrijwilligers worden de educatieve, biologische tuinen onderhouden. Daar vinden de bezoekers een groot aantal (genees)kruidenplanten en ook sierplanten. In de zomermaanden worden er rondleidingen gegeven aan groepen.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er een educatief Speur-Neuzen-Pad door de tuinen.
Er wordt een website onderhouden en er is een maandelijkse nieuwsbrief en een facebookpagina.

logo-ictatwork-800